Czym jest dress code?

Dress code jest swojego rodzaju „granicą” miedzy życiem prywatnym a zawodowym, zbiorem zasad normujących sposób…

Fiat Auto Poland

Od czasów PRL-u włoski koncern utrzymuje pozycję największego producenta samochodów w naszym kraju i ich…