Czym jest dress code?

Dress code jest swojego rodzaju „granicą” miedzy życiem prywatnym a zawodowym, zbiorem zasad normujących sposób ubierania się w pracy. Zakładając stonowane, eleganckie stroje dopasowane do okoliczności, pracownik sygnalizuje, że znajduje się w przestrzeni, w której panują inne niż w sferze prywatnej zasady, stosuje się inne formy wypowiedzi, a i zakres omawianych spraw się zmienia.

Dress code to przejście od niezobowiązującego stylu „domowego” do określonego zasadami stylu służbowego pozwala zbudować profesjonalny wizerunek, zauważany i doceniany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Firmowe zasady codziennego ubioru mają również podkreślać profesjonalny wizerunek organizacji i jej całościowe zintegrowanie.

www.donmiko.it

Jedną z podstawowych zasad w procesie kształtowania podstaw firmowych strojów, zakładając potrzebę istnienia usystematyzowanego dress codu, który będzie odpowiadał sprofilowaniu danej organizacji i jej branżowym ideałom jest wybór stonowanych kolorów oraz unikanie nadmiernego eksponowania indywidualności, co ma podkreślać profesjonalizm pracowników. W zależności od profilu firmy może istnieć odgórnie określony uniform, np.

garnitur dla mężczyzn i garsonka dla kobiet, którego zakładanie jest niezbędne w codziennej pracy. Specyficznym rodzajem uniformu są stroje urzędowe.

Warto tu wspomnieć o togach, które zakładają choćby adwokaci czy sędziowie. Wygląd stroju, który muszą mieć na sobie w trakcie rozpraw sądowych reguluje w Polsce specjalne rozporządzenie ministra sprawiedliwości.

Dress code to również mundur, którego sposób noszenia określa z kolei rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji.

kaski ochronne stany.alergicznie.net.pl