Media rządzą kulturą

Nie byłoby czegoś takiego jak kultura masowa, gdyby nie media. To właśnie one stanowią główną przyczynę, dla której kultura popularna w swojej dość uproszczonej i ubogiej w wartości formie zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. Oczywiście rola mediów zmieniała się na przestrzeni lat. Kiedy brakowało przekazów o powszechnym zasięgu, takich jak radio i telewizja, nie było czegoś takiego jak masowa kultura. Kwitła za to kultura uliczna, którą w sensie prostoty przekazu można rzeczywiście uznać za protoplastę dzisiejszej komercji.

Skala była rzecz jasna zupełnie inna, a środki wyrazu bardzo ambitne w porównaniu z tym, co mamy dziś. Ewolucja mediów miała od zawsze ścisły związek z doskonaleniem uwarunkowań technicznych. Im więcej ludzi miało dostęp do przekazów telewizyjnych, tym szersze pole otwierało się dla umasawiania kultury. Pionierami w tym zakresie byli rzecz jasna Amerykanie, ponieważ to właśnie tam narodziły się nowoczesne media ze wszystkimi tego konsekwencjami. Również dziś za oceanem są w największym stopniu wyznaczane globalne trendy w tej materii.