Globalizacja jako czynnik sprzyjający

Kultura masowa nie jest wyłącznie zjawiskiem kulturowym czy kulturalnym, choć siłą rzeczy ma z tymi sferami najwięcej wspólnego.

Jest ona też umiejscowiona w ramach skomplikowanej sieci zależności jaką stanowi współczesny świat.

Z uwagi na wciąż przewodnią rolę Zachodu w tym świecie, masowa kultura ze swoimi atrybutami ma idealne pole do równomiernej ekspansji – na wszystkich kontynentach.

www.sk-design.pl

Pamiętajmy, że największe szanse na sukces w realiach globalizacji ma ten, kto dysponuje największymi pieniędzmi i największą machiną marketingową.

Stąd nie jest żadnym zaskoczeniem, że to amerykańskie wzorce są najchętniej i najczęściej adaptowane na grunt różnych społeczeństw.

Dlaczego ludzi pociąga to, co amerykańskie, a przynajmniej utrzymane w amerykańskim stylu? Chyba ma na to wpływ mit Ameryki jako swoistego raju na ziemi, krainy wielkich możliwości i sukcesu, który może osiągnąć każdy.

Musi to znaleźć przełożenie na kulturę masową, która globalnymi, międzynarodowymi kanałami dociera codziennie do setek milionów osób.