Wsparcie dla start-upów

Już od dłuższego czasu do Wielkopolski napływają środki z Unii Europejskiej.

Są to naprawdę spore kwoty, które jednak nie zawsze są sensownie rozdysponowywane.

Stosunkowo niedawno pojawił się całkiem nowy wariant wspierania sektora MSP z funduszy unijnych, który wydaje się być bardzo interesujący.

Chodzi tutaj o inicjatywę Jeremie.

Wspomniana inicjatywa przeznaczona jest głównie dla start-upów, które dzięki niej mogą rozwinąć swoją działalność i utrzymać się na rynku.

Wsparcie ma tutaj charakter nie dotacji, a niskooprocentowanej pożyczki.

Wchodzące na rynek przedsiębiorstwa mają często problemy ze znalezieniem pieniędzy na rozruch, co sprawia, że wiele ciekawych inicjatyw przedsiębiorczych w ogóle nie zaczyna być realizowanych.

Dzięki wsparciu w ramach inicjatywy Jeremie wiele start-upów otrzyma swoją szansę na silniejsze zaistnienie w regionie.

Miejmy nadzieję, że taka formuła sprawdzi się i nie będzie wzbudzała tylu kontrowersji, ile wzbudzają chociażby dofinansowania.

Magazyn do wynajęcia Plewiska