Moda

Czym jest dress code?

Dress code jest swojego rodzaju „granicą” miedzy życiem prywatnym a zawodowym, zbiorem zasad normujących sposób…