Dress code a przepisy BHP

W przypadku pracownika, którego dotyczą przepisy o odzieży i obuwiu roboczym, niewłaściwy ubiór należy uznać za naruszenie przepisów bhp, nie za złamanie zasady dress code.

https://unhuman.pl/

W takim przypadku nie ulega wątpliwości, że niezastosowanie się do norm dotyczących ubioru w miejscu pracy, a związanych z jego bezpieczeństwem, może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, gdyż zgodnie z art.

211 Kodeksu pracy, przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy jest podstawowym obowiązkiem pracowniczym.

Ponadto, w kwestii ubioru obowiązującego w miejscu pracy, należy również dodać, że niekiedy przepisy szczególne nakładają specjalne obowiązki, które przypisane są do konkretnych zawodów.

Jest to np.

obowiązek mundurowy (jak w przypadku funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej czy funkcjonariuszy celnych), czy strój urzędowy (jak w przypadku adwokatów czy radców prawnych w czasie rozpraw sądowych).

Akty prawne regulują wtedy dość szczegółowo poszczególne elementy stroju, nierzadko podając dokładne rozmiary oraz kolory.

Częstą sytuacją jest występowanie załączników, które w postaci grafiki lub fotografii przedstawiają przykładowy strój/mundur, który spełnia wymagania zawarte w przepisach.

bokserki męskie luźne www.e-bielizna.pl