Ale Kino!

Organizując wszelkiego rodzaju imprezy mające na celu propagowanie kultury i sztuki nie można zapominać o odbiorcach najmłodszych. Edukowanie dzieci i młodzieży jest ważnym celem, gdyż pozwala zapoznawać nowe generacje z dziedzictwem świata.

Specjalnie przygotowaną imprezą dla najmłodszych jest Ale Kino! Poznańska inicjatywa jest festiwalem filmów dla dzieci i młodzieży. Pierwotnie był wydarzeniem krajowym, jednak później profil został rozbudowany na skalę międzynarodową.

W trakcie festiwalu przyznawane są nagrody noszące nazwę Złotych Koziołków. Ale Kino! oferuje uczestnikom pokazy filmów dla dzieci i młodzieży, a także spotkania z gośćmi, dyskusje na temat między innymi tworzenia produkcji przeznaczonych dla tej określonej grupy odbiorców, warsztaty i wiele innych.

Ale Kino! rozpoczęło swoją działalność w latach 60-tych. Każda edycja odbywa się co rok.

Wielokrotnie był wyróżniany nagrodami i zyskał popularność na skalę międzynarodową. Co najważniejsze, przyczynia się do promocji kultury i sztuki wśród najmłodszych.

www.fratiminoricalabria.org